Syntax

Na této stránce najdete kompletní popis syntaxe, kterou je možné použít při editaci stránek. Zdrojový text této stránky jednoduše zobrazíte kliknutním na tlačítko Upravit stránku na začátku nebo na konci stránky. Chcete-li něco vyzkoušet, použijte Pískoviště. Jednodušší prvky jsou přístupné také pomocí tlačítek.

Základní formátování textu

Je podporováno tučné písmo, kurziva, podtržené a také neproporcionální texty. Všechny je samozřejmě možné kombinovat.

Je podporováno **tučné** písmo, //kurziva//, __podtržené__ a také ''neproporcionální'' texty.
Všechny můžete samozřejmě **__//''kombinovat''//__**.

Můžete rovněž používat dolní index i horní index.

Můžete rovněž používat <sub>dolní index</sub> i <sup>horní index</sup>.

Nějaký text lze označit jako smazaný.

Nějaký text lze označit jako <del>smazaný</del>.

Odstavce se oddělují pomocí prázdných řádků. Pokud chcete zalomit řádek bez nového odstavce, použijte dvě zpětná lomítka následovaná bílými znaky nebo koncem řádku.

Toto je nějaký text se zalomením řádků
Všimněte si, že dvě zpětná lomítka jsou rozpoznána na konci řádku,
nebo pokud následují
bílé znaky \\toto se stane bez nich.

Toto je nějaký text se zalomením řádků\\ Všimněte si,
že dvě zpětná lomítka jsou rozpoznána na konci řádku,\\
nebo pokud následují\\ bílé znaky \\toto se stane bez nich.

Ruční zalomení řádku používejte uvážlivě jen tam, kde je to opravdu nutné.

Odkazy

Způsobů, jak vytvářet odkazy, je podporováno hned několik. V rámci těchto stránek si však vystačíme pouze s externími odkazy, keré jsou rozpoznávány automaticky: http://www.google.com nebo jednoduše www.google.com - lze nastavit i jména odkazů: Tento odkaz ukazuje na google. Mailové adresy jako sdh@vermerovice.cz také fungují.

Externí odkazy jsou rozpoznávány automaticky: http://www.google.com nebo
jednoduše www.google.com - lze nastavit i jména odkazů:
[[http://www.google.com|Tento odkaz ukazuje na google]]. Mailové adresy
jako <sdh@vermerovice.cz> také fungují.

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou 1) vložte do dvojitých závorek.

Poznámky pod čarou ((Toto je poznámka pod čarou)) vložte do dvojitých závorek.

Sekce a nadpisy

Abyste mohli rozumně strukturovat obsah, můžete použít až pět různých úrovní nadpisů. Pokud máte ve stránce více než tři úrovně nadpisů, automaticky se vygeneruje tabulka s obsahem. Toto chování lze vypnout tak, že někam do dokumentu vložíte text ~~NOTOC~~.

Nadpis 3. úrovně

Nadpis 4. úrovně

Nadpis 5. úrovně
==== Nadpis 3. úrovně ====
=== Nadpis 4. úrovně ===
== Nadpis 5. úrovně ==

Pomocí čtyř nebo více pomlček vytvoříte vodorovnou čáru:


Obrázky a jiné soubory

Interní a externí obrázky můžete vkládat pomocí složených závorek. Volitelně jim můžete nastavit i rozměry.

Původní velikost

Zmenšeno na danou šířku

Zmenšeno na danou šířku i výšku

Externí obrázek se změněnými rozměry:

Původní velikost         {{obrazek.png}}
Zmenšeno na danou šířku      {{obrazek.png?50}}
Zmenšeno na danou šířku i výšku  {{obrazek.png?200x50}}
Externí obrázek se změněnými rozměry: {{http://de3.php.net/images/php.gif?200x50}}

Zarovnání obrázku volíte mezerami napravo nebo nalevo.

{{ obrazek.png}}
{{obrazek.png }}
{{ obrazek.png }}

Samozřejmě můžete přidat také titulek, který se ve většině prohlížečů zobrazí jako vyskakovací bublina (tooltip).

Toto je titulek

{{ obrazek.png |Toto je titulek}}

Seznamy

Jsou podporovány číslované i nečíslované seznamy. Položku seznamu vytvoříte odsazením textu o dvě mezery a použitím hvězdičky * pro nečíslované seznamy, resp. pomlčky - pro seznamy číslované.

 • Toto je seznam
 • Druhá položka
  • Můžete používat více úrovní
 • Další položka
 1. Další seznam, ale číslovaný
 2. Jiná položka
  1. Jednoduše odsazujte dále pro další úrovně
 3. A je to!
 * Toto je seznam
 * Druhá položka
  * Můžete používat více úrovní
 * Další položka

 - Další seznam, ale číslovaný
 - Jiná položka
  - Jednoduše odsazujte dále pro další úrovně
 - A je to!

Smajlíci

K dispozici jsou běžně používané smajlíky. Tady je přehled:

 • 8-) 8-)
 • 8-O 8-O
 • :-( :-(
 • :-) :-)
 • =) =)
 • :-/ :-/
 • :-\ :-\
 • :-? :-?
 • :-D :-D
 • :-P :-P
 • :-O :-O
 • :-X :-X
 • :-| :-|
 • ;-) ;-)
 • ^_^ ^_^
 • :?: :?:
 • :!: :!:
 • LOL LOL
 • FIXME FIXME
 • DELETEME DELETEME

Typografie

Lze převést některé obyčejné znaky na odpovídající typograficky správné entity. Zde je příklad rozpoznávaných znaků.

→ ← ↔ ⇒ ⇐ ⇔ » « – — 640×480 © ™ ® „He thought 'It's a man's world'…“

-> <- <-> => <= <=> >> << -- --- 640x480 (c) (tm) (r)
"He thought 'It's a man's world'..."

Citace

Občas budete potřebovat označit nějaký text jako odpověď nebo komentář. Můžete využít následující syntaxe:

Myslím, že bychom to měli udělat.

> Ne, neměli.

>> Ne fakt, řekl jsem, že bychom měli.

> Fakt?

>> Jistě!

>>> No tak to teda uděláme!

Myslím, že bychom to měli udělat.

Ne, neměli.
Ne fakt, řekl jsem, že bychom měli.
Fakt?
Jistě!
No tak to teda uděláme!

Tabulky

Tento způsob editace podporuje jednoduchou syntaxi pro vytváření tabulek.

Nadpis 1 Nadpis 2 Nadpis 3
Řádek 1 Sloupec 1 Řádek 1 Sloupec 2 Řádek 1 Sloupec 3
Řádek 2 Sloupec 1 spojené sloupce (všimněte si dvou svislých čar)
Řádek 3 Sloupec 1 Řádek 2 Sloupec 2 Řádek 2 Sloupec 3

Normální řádky tabulky musí začínat a končit svislou čárou |, řádky v hlavičce stříškou ^.

^ Nadpis 1   ^ Nadpis 2    ^ Nadpis 3     ^
| Řádek 1 Sloupec 1  | Řádek 1 Sloupec 2   | Řádek 1 Sloupec 3    |
| Řádek 2 Sloupec 1  | (všimněte si dvou svislých čar) ||
| Řádek 3 Sloupec 1  | Řádek 2 Sloupec 2   | Řádek 2 Sloupec 3    |

Ponecháte-li buňky vodorovně vedle sebe úplně prázdné, spojí se jako v příkladu výše (colspan). Pozor, abyste měli vždy stejný počet oddělovačů buněk!

Svislé hlavičky tabulek jsou také možné.

Nadpis 1 Nadpis 2
Nadpis 3 Řádek 1 Sloupec 2 Řádek 1 Sloupec 3
Nadpis 4 buňky se nyní nespojí (jsou tu mezery)
Nadpis 5 Řádek 2 Sloupec 2 Řádek 2 Sloupec 3

Jak vidíte, formátování buňky ovlivňuje oddělovač před buňkou:

|       ^ Nadpis 1      ^ Nadpis 2     ^
^ Nadpis 3  | Řádek 1 Sloupec 2     | Řádek 1 Sloupec 3    |
^ Nadpis 4  | buňky se nyní nespojí (jsou tu mezery) |          |
^ Nadpis 5  | Řádek 2 Sloupec 2     | Řádek 2 Sloupec 3    |

Poznámka: Svislé spojování buněk (rowspan) není možné.

Obsah buněk můžete také zarovnat. Prostě přidejte alespoň dva bílé znaky na druhý konec textu: Přidejte dvě mezery nalevo pro zarovnání doprava, dvě mezery napravo pro zarovnání doleva nebo aspoň dvě mezery na oba konce pro zarovnání na střed.

Tabulka se zarovnáním
doprava na střed doleva
doleva doprava na střed
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

A takhle vypadá zdroják:

^      Tabulka se zarovnáním      ^^^
|     doprava|  na střed  |doleva     |
|doleva     |     doprava|  na střed  |
| xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |

Neparsované bloky

Do svých stránek můžete zahrnout i bloky, které nebudou interpretovány, když je odsadíte o alespoň dvě mezery (podobně jako v předchozích příkladech), nebo použitím tagů code či file.

Toto je již naformátovaný text, kde jsou všechny mezery zachovány: např.
       <-takto
Tohle je skoro to samé, jen to lze využít spíš, když chcete ukázat, že citujete nějaký soubor.

Aby parser kompletně ignorovat nějaký text (tj. vůbec jej neformátoval), uzavřete danou oblast do tagů nowiki nebo jednoduše do dvojitých procent %%.

Toto je nějaký text obsahující URL jako: http://www.vermerovice.cz a **formátování**, ale parser s ním vůbec nic neudělá.

Podívejte se na zdrojový text této stránky, jak se neparsované bloky používají.

Zvýrazňování syntaxe

Tento systém umí zvýrazňovat a obarvovat zdrojové kódy, aby se daly lépe číst. Používá přitom GeSHi Generic Syntax Highlighter. Díky tomu systém podporuje všechny jazyky, které umí zvýrazňovat GeSHi. Syntax je stejná jako v bloku kódu v minulé sekci, jen se tentokrát dovnitř tagu vloží název jazyka. Např. <code java>.

/** 
 * The HelloWorldApp class implements an application that
 * simply displays "Hello World!" to the standard output.
 */
class HelloWorldApp {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello World!"); //Display the string.
  }
}

Následující názvy jazyků jsou aktuálně rozpoznávány: actionscript-french, actionscript, ada, apache, applescript, asm, asp, autoit, bash, blitzbasic, bnf, caddcl, cadlisp, cfdg, cfm, c_mac, c, cpp, cpp-qt, csharp, css, delphi, diff, div, dos, d, eiffel, fortran, freebasic, gml, groovy, html, idl, ini, inno, io, java5, java, javascript, latex, lisp, lua, matlab, mirc, mpasm, mysql, nsis, objc, ocaml-brief, ocaml, oobas, oracle8, pascal, perl, php-brief, php, plsql, python, qbasic, rails, reg, robots, ruby, sas, scheme, sdlbasic, smalltalk, smarty, sql, tcl, text, thinbasic, tsql, vbnet, vb, vhdl, visualfoxpro, winbatch, xml, xpp, z80

1) Toto je poznámka pod čarou