Tlačítka v editačním okně

Při úpravě textu v editačním okně lze využít při formátování textu také panel nástrojů. Jednotlivé ikony mají tyto funkce:

Tlačítko Alt+Klíč Funkce
b Tučné písmo
i Kurzíva
u podtržené písmo
c Neformátovaný text
d Přeškrtnuté písmo
8 Stejná velikost písma
9 Nadpis nižší úrovně
0 Nadpis vyšší úrovně
Vybrat nadpis
1 Nadpis 1 úrovně (přes tlačítko 'Vybrat nadpis')
2 Nadpis 2 úrovně (přes tlačítko 'Vybrat nadpis')
3 Nadpis 3 úrovně (přes tlačítko 'Vybrat nadpis')
4 Nadpis 4 úrovně (přes tlačítko 'Vybrat nadpis')
5 Nadpis 5 úrovně (přes tlačítko 'Vybrat nadpis')
l Interní odkaz (spustí se Průvodce odkazy)
Externí odkaz
- Číslovaný seznam
. Nečíslovaný seznam
Vodorovná čára
Výběr média, soubor/přílohu
Smajlík
Speciální znak
y Popis (pouze po přihlášení)